kmo-Portefeuille

Laat je bijstaan door boostU voor al je professioneel marketingadvies en krijg tot 30% van de kostprijs terugbetaald via de kmo-Portefeuille van de Vlaamse Overheid.

Je kan bij ons terecht voor al je digitale marketing advies zoals website-structuren, social media strategie, growth marketing strategie, branding advies, … .

Wat is de kmo-Portefeuille?

De kmo-Portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid voor financiële steun voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Als kleine onderneming geniet je 30% steun, als middelgrote onderneming 20% steun. Per jaar bedraagt het maximale steunplafond € 7.500 steun.

Geregistreerd dienstverlener

Enkel wie beroep doet op een geregistreerd dienstverlener maak aanspraak op de subsidiemaatregel. boostU BV is zo’n geregistreerd dienstverlener (registratienummer DV.A245565) voor de dienst advies.

Dit strategisch advies is eenmalig en objectief geformuleerd.

Meer info over het aanvragen van de kmo-Portefeuille.

Contacteer ons

Wat houdt advies in?

Ons advies is steeds op maat van jouw organisatie. Eerst brengen we je huidige situatie in beeld en stellen we nadien een aantal oplossingen voor. In ons advies mag je dan ook creatieve suggesties en concrete voorstellen verwachten.

We adviseren je objectief meteen over hoe je elke oplossing kunt implementeren via een digitale leidraad.

Contacteer ons

5 Stappen voor jouw dossier bij de kmo-Portefeuille

Phase 1

Intake gesprek en offerte

Op basis van een eerste intake gesprek formuleren we de adviesvraag en bezorgen we je een offerte.

Phase 2

Overeenkomst en Subsidieaanvraag

Bij bevestiging dien je best meteen je subsidieaanvraag in. Dat moet sowieso ten laatste 14 dagen na aanvang van deze dienstverlening (ons registratienummer: DV.A245565)

Phase 3

Analyse en Advies

We werken als volgt:

  1. We beginnen met je actuele situatie in kaart te brengen.
  2. Op basis daarvan maken we een adviesvoorstel. Dit bespreken we grondig met jou.
  3. Daarna zullen we dit document finaliseren in een verslag dat je kan gebruiken naar de toekomst voor een overzichtelijke implementatie van de gedane voorstellen.

Phase 4

Subsidiëring en Betaling

Bij de bevestiging van je subsidieaanvraag krijg je een betalingsuitnodiging om jouw deel op een rekening van Sodexo te storten. De Vlaamse Overheid stort op die rekening ook de subsidie.

Phase 5

Evaluatie Dienstverlening

Bij de administratieve afronding van het dossier, dienen we je tot slot ook nog een korte evaluatie te vragen over onze adviesverlening, methodiek en je algemene tevredenheid. We bundelen dit in een korte online survey.

Komt mijn onderneming in aanmerking voor de subsidie?​

Met deze checklist ontdek je of je een beroep kan doen op de kmo-Portefeuille:

  • Uw onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie) of u beoefent een vrij beroep.
  • Uw onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm.
  • Uw vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de ‘werkenden in uw bedrijf’ aan de slag.
  • U bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent.
  • Uw bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit.
Contacteer ons

Benieuwd wat voor jou de beste aanpak is?

Contacteer ons