Wat als je growth hacking & design sprints combineert? Een intro tot growth sprints.

Post image

Voor elk bedrijf gaat het erom uit te zoeken waarom je groeit, en manieren te zoeken om dat doelbewust en sneller te laten gebeuren aan de hand van experimenten.

Waar kan je je het beste op richten en hoe begin je? Hoe gaat dit experiment er in de praktijk uitzien? Hoeveel besprekingen en discussies zijn er nodig voordat je zeker weet dat je het experiment met het meeste potentieel hebt gevonden? Complexe vragen waar ondernemers vaak niet meteen een eenduidig antwoord op hebben. Wij hebben dé manier om deze belangrijke vragen te beantwoorden: voer een growth sprint uit.

But first things first…

1. Wat is een growth sprint?

 
Een growth sprint is een combinatie van growth hacking en een design sprint. 

Het was Jonathan Courtney van AJ&SMART die de combinatie van Design Sprint en Hacking Growth onthulde omdat ze perfect op elkaar aansluiten. De kracht van een Design Sprint en de effectiviteit van growth hacking worden gecombineerd om elke organisatie in staat te stellen snel te experimenteren met snelle groei-ideeën. Het omvat meestal een intensieve workshop met heel je team waarbij je antwoord krijgt op zakelijke vragen die je onderneming sneller en beter doen groeien.

Een growth sprint is geschikt voor alle soorten teams, van kleine start-ups tot grote bedrijven, van zelfstandigen tot overheidsinstanties. Voor iedereen met een grote mogelijkheden, een businessprobleem of idee en waar je vandaag nog een antwoord op moet hebben.
 

Wat is growth hacking?

Growth hacking of growth marketing is experiment gedreven, resultaat gericht maar vooral meetbaar. Een growth hacker onderzoekt systematisch nieuwe groeikansen aan de hand van online experimenten: hij test welke richting het beste werkt/de grootste groeikansen liggen, waar traditionele marketing vaak inzet op één methode met minder focus op proof-of-concept en directe ROI.

Denk bij deze online experimenten aan het A/B testen van platformen, doelgroepkeuze, visuals, mediabudget, … Al deze experimenten bezorgen de growth hacker inzichten zodat jij op termijn de succesformule voor jouw doelen vindt en heb je steeds een duidelijk overzicht van hoeveel jouw investeringen opbrengen.
 

Wat is een design sprint?

Een design sprint is een vijf-stappenproces, ontworpen door Jake Knapp van Google Ventures, waarin je als onderneming een antwoord op de meest kritieke business vragen probeert te krijgen via ontwerp, prototyping en testing van ideeën bij echte klanten. Dat doe je om de risico’s van het op de markt brengen van een nieuwe functionaliteit, product of dienst te verminderen. Tijdens een growth sprint combineren we een design sprint met growth hacking wat tijdens een snelle workshop tot enorme inzichten zal leiden.

2. Hoe werkt een growth sprint?

Een growth sprint is bedoeld om inzichtelijk te krijgen hoe de markt en het business model van je bedrijf in elkaar zit. Op basis van 4 categorieën zoom je dieper in op verschillende aspecten uit de markt. Dat is interessant voor start-ups en nieuwe bedrijven in de markt die nog geen gefundeerd business model hebben uitgebouwd maar in principe is het voor elke onderneming handig. Wanneer je bijvoorbeeld een nieuw product of nieuwe dienst wilt lanceren. Of wanneer je op zoek bent naar nieuwe manieren om sneller en efficiënter groei te realiseren.

Het doel van een growth sprint workshop is om ervoor te zorgen dat teams na deze workshop niet enkel naar huis gaan met geprioriteerde ideeën en een duidelijk plan van aanpak, maar dat je ook het vermogen en vertrouwen hebt om dit proces keer op keer te herhalen om betere groeistrategieën in je organisatie op te bouwen.

Klaar voor een Growth Spring?

Download de gratis Marketing Toolkit 🚀

3. Beginnen met een growth sprint

 

Stap 1: North Star Metric Bepalen

Aan het begin van de growth sprint workshop bepaal je eerst je North Star Metric. De North Star Metric (NSM) is een meetbare parameter dat een bedrijf gebruikt als focus voor hun groei. Zo is de NSM van Spotify het aantal luisterminuten per user en bij Facebook het aantal maandelijkse actieve gebruikers.

Om je “North Star Metric” te vinden, moetje simpelweg proberen  achterhalen wat werkelijk essentieel is voor het succes van klanten van jouw bedrijf. Wat zijn de pijlers binnen jouw bedrijf die – indien ze wegvallen – ervoor zorgen dat je bedrijf in problemen raakt? Voor veel bedrijven is dit het:

  • genereren van winst,
  • het tevreden stellen van klanten,
  • het meten van de vorderingen naar die doelstellingen.

Een meetmethode die je alleen maar geld oplevert, zonder je klanten tevreden te stellen, zal op de lange termijn mislukken, net als een bedrijf dat klanten tevreden stelt zonder winstgevend te zijn. Een goede North Star Metric weerspiegelt de drie factoren hierboven.

Om je North Star Metric te bepalen, stel je jezelf de volgende vragen:

  1. Waarom koopt een klant bij mijn bedrijf?
  2. Wat is het succesmoment in de buyers journey van de klant?
  3. Kan je dit meten en hoe?
  4. Groeit mijn bedrijf sowieso als bovenstaande groeit?

In acht nemend dat je NMS inkomsten genereert, de waarde voor de klant weerspiegelt en de vooruitgang meet stelt het dat je onderneming er op ieder opzicht op vooruit gaat als je North Star Metric er ook op vooruit gaat.
 

Voorbeeld Spotify:

Blog image

source: https://growwithward.com/nl/north-star-metric/

Stap 2: Sailor Questions & How Might We’s

De volgende stap in de growth sprint is het stellen van de sailor questions en de how might we’s. Tijdens de sailor question oefening bespreekt iedereen in het team wat het bedrijf vooruit duwt. Wat is de wind in de zeilen van jouw bedrijf en verdeel deze punten onder Acquisitie/Activering/Retentie of de gehele AAARRR-funnel.

Elke persoon werkt individueel en schrijft op een sticky note wat hij/zij als de beste push ziet voor de groei van het bedrijf. Eenmaal voltooid, plakt iedereen zijn keuze op het bord en elke aanwezige neemt zijn beurt om zijn keuze uit te leggen. Daarna stemt elke deelnemer op wat hij/zij als het meest toepasselijke antwoord beschouwt.

Bijvoorbeeld: Acquisitie: blogs brengen nieuwe klanten binnen / Activering: de meeste leads worden klanten / Retentie: klanten blijven jarenlang bij ons.

De sailor question kan je ook andersom gaan uitvoeren: Wat is de wind in de zeilen van jouw bedrijf die je achteruit trekt? Een ander hulpmiddel hiervoor is de how might we’s methode.

Wat doen we goed? Wat houdt ons tegen? Die brainstormsessies komen vaak genoeg voor, maar ze lopen vaak vast na de eerste stortvloed van ideeën. Je hebt een structuur nodig om die brainstorming om te zetten in iets bruikbaars; de growth sprint dwingt je tot het prioriteren van de uitdagingen die de teams identificeren. We zetten deze uitdagen dan om in een “How might we/Hoe kunnen we…”. Dat houdt in dat we de uitdaging letterlijk herschrijven in een vraag zoals “Hoe kunnen we … klanten helpen onze producten sneller terug te vinden?”.

Dit idee maakt het voor je onderneming gemakkelijker om de weg in te slaan van het ontwikkelen van opties in plaats van zich te verliezen in het probleem.
 

Stap 3: Full Funnel Ideation

Doorheen dit hele proces is het van uiterste belang om een focus op de hele marketingfunnel te hebben. Het stelt je namelijk in staat om in kaart te brengen welk deel van de customer journey het meeste gaten heeft, en dus de meeste prioriteit moet krijgen om te optimaliseren. Omdat je de data hebt om dat te meten, kun je deze interpreteren en waardevolle inzichten trekken.

Een andere reden waarom full-funnel marketing een noodzaak is, is dat het betekent dat als je slechts verantwoordelijk bent voor één deel van de funnel, je automatisch je impact op de andere fasen beperkt.

Full-funnel marketing is nuttig op elk moment en voor elk bedrijf – het is vooral waardevol wanneer je marketingteam en sales team niet op één lijn zitten. Het draait tenslotte allemaal om het klanttraject. Plus, het is een stap boven andere marketing benaderingen. Waarom? Omdat het mogelijk maakt marketinginspanningen te berekenen. De targeting zorgt ervoor dat investeringen niet doelloos zijn, en de potentiële resultaten zijn duidelijk voordat je actie onderneemt. Het is gericht op resultaten in plaats van alleen op activiteiten.

En achteraf kan je een full funnel analyse uitvoeren. Dat betekent dat je gegevens kan analyseren en maatregelen kunt nemen om de trechter nog verder af te stellen. Je kan de trechter zelfs naar een hoger niveau tillen door te segmenteren op tijd en doelen. Op die manier weet je of je op weg bent om jouw doelstellingen te halen en hoe goed jouw bedrijf het doet over een langere periode.
 

Stap 4: Rangschikken & plannen

Zodra alle experimenten zijn gemaakt, worden ze op een rij aan de muur gehangen. Elke deelnemer leest ze aandachtig door en brengt een stem uit op wat volgens hem het beste en meest realistische experiment is om het probleem op te lossen. Als alle stemmen zijn uitgebracht, leggen we de experimenten met geen enkele stem apart. De deelnemers leggen vervolgens uit waarom ze voor het experiment hebben gestemd.

Vervolgens wordt een schaal van inspanning en impact opgesteld aan de hand van een ICE Score om te meten welke van de experimenten de meeste waarde of impact zullen bieden met de minste inspanning om uit te voeren.

Prioriteiten rangschikken met ICE Score.
ICE-score is een prioriteringsmethode, oorspronkelijk bedoeld om growth experimenten te prioriteren, maar kunnen ook worden gebruikt voor gewone productideeën.

Je berekent de score, per idee, op deze manier:
ICE score = Impact * Gemak * Vertrouwen

Impact is een schatting van de mate waarin het idee een positieve invloed zal hebben op de key metric die je probeert te verbeteren.
Gemak (van implementatie) is een schatting van hoeveel moeite en middelen nodig zullen zijn om dit idee te implementeren. Meestal is dat het omgekeerde van inspanning, lagere inspanning betekent hoger gemak.
Vertrouwen geeft aan hoe zeker je bent over de impact, en tot op zekere hoogte ook over het gemak van implementatie.

De drie waarden worden gewaardeerd op een relatieve schaal van 1-10, je team kan zelf kiezen wat 1-10 betekent, zolang de waardering maar consistent blijft.

De experimenten met de hoogste ICE Score zijn degene die je logischerwijs als eerst uitvoert omdat deze de meeste waarde of impact zullen bieden met de minste inspanning om uit te voeren.

Ready to boostU’r business? 🚀

Zin in een growth workshop met jouw team?
Contacteer ons en wij zorgen ervoor dat jouw onderneming de juiste wind in de zeilen krijgt! 🚀

Contact us

Not another newsletter...

Join 100+ other digital growth marketers and get monthly tips and insights delivered right in your inbox.