15 tips voor een betere communicatie met ChatGPT en Google Bard

Post image

We zijn op dit moment massaal bezig met het ontdekken van de mogelijkheden van AI en onderzoeken welke impact het kan hebben op onze dagelijkse taken en activiteiten. Machine learning, een tak van AI, toont zich bijzonder nuttig bij het automatiseren en verbeteren van repetitieve taken, het versnellen van processen en het genereren van waardevolle inzichten uit grote hoeveelheden gegevens. Maar voor een effectieve toepassing van AI en het vinden van de juiste oplossingen, is goede communicatie cruciaal. Creëer productieve dialogen met ChatGPT of Bard aan de hand van deze tips!

 

1. Prompt outline met de beste resultaten

Start with the basics: om de juiste instructie (prompt) te beschrijven, is het essentieel om een aantal belangrijke elementen in je vraag te verwerken. Deze elementen zijn:

  • De instructie: Dit is de actie die je wilt dat de ChatGPT of Bard uitvoert. Het moet duidelijk en ondubbelzinnig zijn.
  • Het format: Dit gaat over hoe je wilt dat de instructie wordt weergegeven. De output kan gegenereerd worden in de vorm van een lijst, paragraaf, introductie, enzovoort. 
  • De toon: Dit is de tone of voice waarin je wil dat de output geschreven is. Het kan formeel, informeel, vriendelijk, streng, enz. zijn.
  • De context: Dit is de achtergrondinformatie die nodig is om de instructie te begrijpen. Het kan informatie bevatten zoals waarom de instructie wordt gegeven, of eventuele voorwaarden die van toepassing kunnen zijn.

💡 TIP! Gebruik aanhalingstekens of hashtags om je context aan te duiden: “”””context”””” of ###context###.

Bijvoorbeeld: Je zou kunnen vragen: “Herschrijf deze vacaturetekst in 5 bulletpoints met een vriendelijke en uitnodigende toon.””””vacaturetekst”””” Hoe concreter en preciezer je vraag is, hoe beter de tekst geschreven zal zijn.

 

2. Rol toekennen aan ChatGPT

Je kunt via iedere aparte chat in ChatGPT of via de instellingen meer informatie over jezelf geven, zoals je functietitel. Deze persoonlijke informatie wordt als basis gebruikt om via AI antwoorden te genereren die beter aansluiten bij wat je zoekt.

Blog image

3. Vraag naar bronnen en voorkom zo hallucinaties (verzinsels van AI)

Bij het genereren van antwoorden via AI bestaat er nog steeds het risico op hallucinaties, oftewel verzinsels van de AI. Om dit te voorkomen, kan je ChatGPT of Google Bard vragen om bronnen mee te geven. Op die manier kan je de bronnen van de informatie checken en verklein je zelf de kans op verzinsels of onjuiste informatie van de AI.

 

4. Feedback mode

ChatGPT is niet alleen in staat om nieuwe output te genereren, maar kan ook jouw eigen inhoud nauwkeurig beoordelen en corrigeren. Dit betreft zowel de grammatica als de inhoudelijke aspecten van je tekst.

Een voorbeeld van hoe ChatGPT kan worden ingezet is de volgende prompt: ‘Als een HR specialist, lees deze vacature tekst na en geef feedback’. In dit geval zal ChatGPT de vacaturetekst lezen, analyseren en feedback geven op basis van de beoordelingscriteria van een HR-specialist.

 

5. Sharing is caring

Je hebt de mogelijkheid om je chatgesprekken te delen met anderen. Dit kan zowel onder je eigen naam als anoniem worden gedaan. Op deze manier kan je ervaringen uitwisselen, van elkaar leren en ideeën opdoen. Daarnaast kan je deze chats ook opslaan om ze in de toekomst te raadplegen. Dit kan bijzonder nuttig zijn als je bepaalde inzichten of ideeën wilt bewaren voor later gebruik. Bekijk HIER zeker ons voorbeeld!

 

Geboeid door deze tips en ben je nieuwsgierig naar meer? Dan hebben we goed nieuws. We hebben nog 10 exclusieve tips voor jou klaar. Je kan deze ontdekken tijdens onze nieuwste webinars waarin we per sector (Marketing, Finance en HR) verschillende concrete tips en tools meegeven waarmee je meteen aan de slag kan gaan. 

Inschrijven kan via DEZE LINK. Wacht niet met je te registreren, want de plaatsen zijn beperkt!

 

 

Hulp nodig met de digitale groei van jouw bedrijf?

Contacteer ons and we’ll boostU! 🚀

Not another newsletter...

Join 100+ other digital growth marketers and get monthly tips and insights delivered right in your inbox.